ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

admin@laoepf.org.la | 021 252 739

ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

[display-frm-data id=719 filter=1]

ແຈ້ງການ

ປະກາດສະໝັກງານ

Job Title Open Close
Expert on Awareness Raising on Cleaner Production and Resources Efficiency 20 Feb 2017 15 Mar 2017
Procurement Unit Head 6 Jan 2017 30 Jan 2017

Popular Post

ລາຍລະອຽດ

News and Events

ຝຶກອົບຮົມ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ວິທີການຈໍາແນກຊິ້ນສ່ວນງ່າຊ້າງ

ຝຶກອົບຮົມ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ວິທີການຈໍາແນກຊິ້ນສ່ວນງ່າຊ້າງ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ທີມງານເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 20-24 ກຸມພາ 2017 ທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ

Read more

ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ […]

Read more

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ການປະເມີນ METT, ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປີ 2017

ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກປສ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ການປະເມີນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (METT), ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປີ 2017 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-10 ກຸມພາ […]

Read more

Capacity Building

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2 ແລະ ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປີ 2017 ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກປສ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ […]

Read more

In House training

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໃຫ້ພະນັກງານ ກປສ ໃນວັນທີ 20-21 ກໍລະກົດ 2016 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ […]

Read more
X