021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ເປັນມິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພ້ອມຄະນະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ໜຶ່ງໃນວຽກງານການເງິນແບບຢືນຍົງ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ເປັນມິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

X