ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2024 ຂອງຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Mar 18, 2024 | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2024 ຂອງຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວຄຳ ສຸລິວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຫກປສ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ, ນຳສະເໜີຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ 2024 ຂອງ ຫກປສ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຕິດພັນກັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳປີ 2024 ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2024, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ