info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VII ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VII ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VII ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະທານສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວລ້ອມ,…

Read more
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນແຂວງ ຂອງ ໂຄງກການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ກັນຍາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລືຕໍ່ກັບຄວາມຄຶບໜ້າ ການບັນລຸຕົວຊີ້ວັດລວມ, ງົບປະມານ ແລະ…

Read more
ປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ

ປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ນ້ຳຍາວ – ນ້ຳຍອງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຫ້ວຍຕາບ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊສ) ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະະຫງວນ ນ້ຳຍາວ –…

Read more
ປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳຊຳໄລຍະ 3

ປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳຊຳໄລຍະ 3

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳຊຳໄລຍະ 3 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງ ຫົວພັນ (WRM 019 HP) ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2021 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ…

Read more
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າການປັບປຸງແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ

ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າການປັບປຸງແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຜົນການກວດສອບ 2019 ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມ ໂພທີສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນ ແລະ ທ່ານ ວິພັນໄຊ ຈັນສະໝຸດ,…

Read more
Aide Memoire Meeting

Aide Memoire Meeting

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-2 ກໍ່ລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງທຶນປົກປົກປັກຮັັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຊຸກຍູ້ຮ່ວມຂອງ ທະນາຄານໂລກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2 (ຄສລ2) ຜ່ານລະບົບວິໂອຄອນເຟີເລັນ (Video…

Read more
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກປສ ຄັ້ງທີ່ XXI, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຊສ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກປສ ຄັ້ງທີ່ XXI, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຊສ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXI ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2021 ເວລາ 08:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ…

Read more
ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກປສ ແລະ 11 ໂຄງການ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກປສ ແລະ 11 ໂຄງການ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 29 ມີນາ 2021 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (1 ໂຄງການ) ແລະ ກົມປ່າໄມ້ (1 ໂຄງການ) ກະຊວງກະສິກໍາ…

Read more
ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ມີນາ ຫາ 02 ເມສາ 2021 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (Environmental and Waste Management Project)…

Read more
ລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ

ລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 24 ມີນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກອງຄຸ້ມຄອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນໍ້າເທີນ ກອງປະຊຸມການລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກອງຄຸ້ມຄອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນໍ້າເທີນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສະຫວັນ…

Read more
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປິດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2021 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສຸກັນ ອິນທະນູຮັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ປອ ຄໍາເຝືອ ສິລິວົງ…

Read more
ພິທີມອບຮັບ ຖົງຜ້າ

ພິທີມອບຮັບ ຖົງຜ້າ

ໂດຍອີງຕາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫກປສ) ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ. ກຊສ) ສະບັບລົງວັນທີ 11…

Read more
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການປິດສະຫຼຸບໂຄງການ ຄສລ2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 - 29 ມັງກອນ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,…

Read more
ຮ່ວມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າໃກ້ສູນພັນ

ຮ່ວມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າໃກ້ສູນພັນ

ຮ່ວມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າໃກ້ສູນພັນ ວີດີໂອສັ້ນ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂີດຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ທີ່ຖືເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ນອນໃນໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ…

Read more
ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI

ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ…

Read more
X