021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກິດຈະກຳ

ສະເໜີບັນດາທ່ານ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຮ່າງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA)

ສະເໜີບັນດາທ່ານ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຮ່າງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA)

ສະເໜີບັນດາທ່ານ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຮ່າງປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ໂດຍສົ່ງຄໍາເຫັນ ໄປຫາ ທ່ານ ນາງ ສຸລິຕາ, ເບີວອດແອບ: +856 20 99 465 758Download…

Read more
ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ສາລະວັນ ໂຄງການ…

Read more
ພີທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມປຸກຈິດສໍານຶກ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພີທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມປຸກຈິດສໍານຶກ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ************************************* ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫກປສ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມື…

Read more
ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ/ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນຸລັກສັດປ່າ ຂອງກົມປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ/ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນຸລັກສັດປ່າ ຂອງກົມປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ/ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ການອະນຸລັກສັດປ່າ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ******************************************** ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022. ທ່ານ ປອ. ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ເພັດນະວົງໄຊ, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,…

Read more
ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມໃນການຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2

ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມໃນການຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2

ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່່ມໃນການຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ລະຫວ່າງວັນທີ 16-25 ພຶດສະພາ 2022 (Joint WB Implementation Support Mission…

Read more
ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໄລຍະການ ໂຄງການ I-GFLL

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໄລຍະການ ໂຄງການ I-GFLL

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ປອ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງາການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ໂຄງການ I-GFLL ໄດ້ຕອນຮັບ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ມາຕິນ່າ ຄຣາຍບ໌ (Martina…

Read more
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສຳຄັນກຽ່ວກັບການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີຍ້ອມສີ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສຳຄັນກຽ່ວກັບການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີຍ້ອມສີ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 4 – 6 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສຳຄັນກຽ່ວກັບການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີຍ້ອມສີ ຂື້ນ, ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຫົວພັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ…

Read more
ກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສິນໂຄງການ ພຊສ ແຂວງ ວຈ ຫຼພບ ຊຂ ຫພ

ກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສິນໂຄງການ ພຊສ ແຂວງ ວຈ ຫຼພບ ຊຂ ຫພ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27 ເມສາ - 4 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ປອ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການກວດນັບຊັບສິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສິນ ທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ວຽງຈັນ,…

Read more
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ເປັນມິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ເປັນມິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພ້ອມຄະນະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນສີຂຽວ…

Read more
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ, ໂດຍມີ ທ່ານ ປອ…

Read more
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 5 ເມສາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,…

Read more
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ ເມືອງໄຊ-ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ ເມືອງໄຊ-ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 4 ເມສາ 2022 ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ ໂດຍຜ່ານລະບົບວີດີໂອຄອນເຟີເລັນ (Video Conference) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສະໜອງໄຊ,…

Read more
ພິທີມອບ-ຮັບ ພາຫະນະລົດຈັກ ຈຳນວນ 51 ຄັນ

ພິທີມອບ-ຮັບ ພາຫະນະລົດຈັກ ຈຳນວນ 51 ຄັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ພາຫະນະລົດຈັກ ຈຳນວນ 51 ຄັນ ຂອງໂຄງການ ຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມິທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (I-GFLL) ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ…

Read more
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ

ສາລະຄະດີ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ” ເປັນໜຶ່ງໃນຜົນສຳເລັດຂອງ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ” ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສ້າງສາລະຄະດີ ເພື່ອເປັນສື່ລົງໂຄສະນາປູກຈຶດສຳນຶກໃນຊຸມຊົນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Read more
X