info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກປສ ຄັ້ງທີ່ XXI, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຊສ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກປສ ຄັ້ງທີ່ XXI, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຊສ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXI ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2021 ເວລາ 08:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ…

Read more
ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກປສ ແລະ 11 ໂຄງການ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກປສ ແລະ 11 ໂຄງການ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 29 ມີນາ 2021 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (1 ໂຄງການ) ແລະ ກົມປ່າໄມ້ (1 ໂຄງການ) ກະຊວງກະສິກໍາ…

Read more
ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ມີນາ ຫາ 02 ເມສາ 2021 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (Environmental and Waste Management Project)…

Read more
ລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ

ລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 24 ມີນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກອງຄຸ້ມຄອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນໍ້າເທີນ ກອງປະຊຸມການລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກອງຄຸ້ມຄອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນໍ້າເທີນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສະຫວັນ…

Read more
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປິດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2021 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສຸກັນ ອິນທະນູຮັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ປອ ຄໍາເຝືອ ສິລິວົງ…

Read more
ພິທີມອບຮັບ ຖົງຜ້າ

ພິທີມອບຮັບ ຖົງຜ້າ

ໂດຍອີງຕາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫກປສ) ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ. ກຊສ) ສະບັບລົງວັນທີ 11…

Read more
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການປິດສະຫຼຸບໂຄງການ ຄສລ2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 - 29 ມັງກອນ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,…

Read more
ຮ່ວມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າໃກ້ສູນພັນ

ຮ່ວມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າໃກ້ສູນພັນ

ຮ່ວມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າໃກ້ສູນພັນ ວີດີໂອສັ້ນ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂີດຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ທີ່ຖືເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ນອນໃນໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ…

Read more
ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI

ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ…

Read more
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ຄັ້ງທີ3

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ຄັ້ງທີ3

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ຄັ້ງທີ3, ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ (COVID 19) ຈຶ່ງມີບາງໄຕມາດພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມໄດ້. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບອອນລາຍນໍາບັນດາໂຄງການ ທີ່ສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ທຶນ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະທ້າຍຂອງໄຕມາດ…

Read more
ກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກ ຮຮ ປະຖົມໂພນພະເນົາ

ກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກ ຮຮ ປະຖົມໂພນພະເນົາ

ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້​ຮ່ວມກັນຈັດ​ກິດຈະກຳ​ປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົບບູນບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ແລະ 8 ທັນວາ 2020 ນີ້,…

Read more
ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ເຂດສູງຢູ່ ສປປ ລາວ

ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ເຂດສູງຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແລກ​ປ່ຽ​ນ​ຄວາມ​ຮູ້​ ແລະ ລະ​ດົມ​ແນ​ວ​ຄວາມ​ຄິດ​ ກ່ຽ​ວ​ກັບ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ກ່ຽ​ວ​ກັບ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ ແລະ ​ລັກ​ສະ​ນະ​ນິ​ເວດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ຂ​ອງ​ປ່າ​ໄມ້​ເຂດ​ສູງ​ໃນ​ສ​ປ​ປ​ລາ​ວ ແລະ ສະ​ຖາ​ນະ​ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​​, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ຮ່ວມ​​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽ​ວ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ປ່າ​​ ແລະ ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ປ່າ​ໄມ້​ເຂດ​ສູງ​ ​ໃນ​ສ​ປ​ປ​ ລາ​ວ​, ປະ​ກ​ອບ​​ແນ​ວ​ຄວາມ​ຄິດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ປ່າ​ໄມ້​ເຂດ​ສູງ​ໃນ​ສ​ປ​ປ​​ລາ​ວ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄ​ອງ​ເພື່ອ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​​. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ…

Read more
ສະຫລູບຜົນການຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສະຫລູບຜົນການຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂື້ນທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມ ICTC ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ທ່ານ ສະຕີເຟັນ ດານຽວ, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າທີມງານວິຊາການ ທະນາຄານໂລກ ແລະ…

Read more
ພິທີເຊັນສັນຍາສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ

ພິທີເຊັນສັນຍາສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 29 ຕຸລາ 2020 ເວລາ 14:30 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານ…

Read more
ຢ້ຽມຢາມອະນຸສອນສະຖານ

ຢ້ຽມຢາມອະນຸສອນສະຖານ

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ ໜ່ວຍພັກພະແນກບັນຊີ ພ້ອມດ້ວຍ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຊົນ ຂອງ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳໂດຍ ສະຫາຍ ນາງ ມະໄລທອງ ແກ້ວໂຍທີ, ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ…

Read more
X