ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ກິດຈະກຳ

ຂໍ້ມູນການຈອງ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ

Staff Retreat

On the year 2016, EPF had a staff retreat for […]

Read more

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊຸດໃໝ່)

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊຸດໃໝ່) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກປສ, […]

Read more

ເຄືອຂ່າຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ (ລາວເວັນ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ພລາຊາ ເຄືອຂ່າຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ […]

Read more

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

Read more

Board of Director Meeting

EPF Progress Report Meeting

Read more

Recruit Trainee

Download ToR: Administration Unit Trainee_English_Final FM Trainee_English Final Operation Unit […]

Read more

ກອງປະຊຸມສັງລວມການທົບທວນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ຄສລ2

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ […]

Read more

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ຄສລ2

ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ […]

Read more
X