ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

May 14, 2024 | ຂ່າວສານ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

***************************************************

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2024 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫ້ອງການສະຫະພັນກຳມະບານ ແຂວງຈຳປາສັກ, ແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສຶງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ລວມທັງໝົດ 5 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໜົດ 2.765.490.000 ກີບ (ສອງຕື້ເຈັດຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າລ້ານສີ່ແສນເກົ້າສິບພັນກີບ). ພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ໂດຍ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການ ກປສ,  ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ຈາກກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມໄປເຖິງ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ສຸລິວັນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 5 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:

 • ຮ່ວງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບຍືນຍົງ
 1. ໂຄງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າແກນແບບມີສ່ວນຮ່ວມນຳຊຸມຊົນເມືອງຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບຸລີ,ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ”.
 • ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນໍ້າແກນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມນຳຊຸມຊົນ ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບຸລີ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
 • ກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 4ປີ (2024-2027);
 • ງົບປະມານ: 798,000,000 ກີບ (ເຈັດຮ້ອຍເກົ້າສິບແປດລ້ານກີບ).

 

 • ຮ່ວງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ)
 1. ໂຄງການ ສ້າງຕົວແບບໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ສຳນັກງານ, ​ອົງ​ການພາກ​ລັດ-ເອ​ກະ​ຊົນ, ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາ ໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສີຂຽວຫລາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ ປາສະຈາກສິ່ງເສດເຫລືອ ເປັນຕົວເມືອງ ທີ່ໜ້າຢູ່ໃນຂອບເຂດບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ສຳນັກງານອົງການຂອງລັດ-ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນ​ຮ່ວມ​​ນຳກັນກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 4 ປີ (2024-2027)
 • ງົບປະມານ: 799,990,000 ກີບ (ເຈັດຮ້ອຍເກົ້າສິບເກົ້າລ້ານເກົ້າແສນເກົ້າສິບພັນກີບ)
 • ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
 1. ປູກຈິດສຳນຶກການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂຽວສະອາດງາມຕາ ໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານ ແລະ ສະມາຊິກຳກຳມະກອນ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນ 01 ນະຄອນ, 09 ຕົວເມືອງ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຫ້ອງການສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ ຈຳປາສັກ”.
 • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນສຳນັກງານຫ້ອງ ການ, ໂຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກຊຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນຂົງເຂດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແບບມີສ່ວນຮ່ມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
 • ກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 2 ປີ (2024-2025);
 • ງົບປະມານ: 300,000,000 ກີບ (ສາມຮ້ອຍລ້ານກີບຖ້ວນ);

 

 • ຮ່ວງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ).

 4.“ໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຸດຜ່ອນການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ  ພາຍໃນເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ສາລະວັນ

 • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອໃຫ້ສຳນັກງານ-ອົງການຂອງລັດ, ເອກະຊົນ, ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ປາສະຈາກມົນລະພິດໃຫ້ເປັນເມືອງ ສີຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ.
 • ກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 2 ປີ (2024-2025).
 • ງົບປະມານ: 394,800,000 ກີບ (ສາມຮ້ອຍເກົ້າສິບສີລ້ານແປດແສນກີບຖ້ວນ).
 • ຮ່ວງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ).
 1. ໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ ແລະ ຕົວເມືອງ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງສິງ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ”.
 • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເມືອງສິງກາຍເປັນເມືອງທີ່ສະອາດງາມຕາມ, ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫລືອ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການໄດ້, ຊຸມຊົນບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ ແລະ ຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ແບບຍືນຍົງ.
 • ກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 3 ປີ (2024-2026);
 • ງົບປະມານ: 500,000,000 ກີບ (ຫ້າຮ້ອຍລ້ານກີບ).