ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2, 2019

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 (ຄສລ 2) ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2020, ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7-8 ພະຈິກ ທີ່ໂຮງແຮມຄູນຊັບ, ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ​ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ຈາກກົມ, ກອງ,ສະຖາບັນ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ 7 ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 (ຄສລ2) ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 96 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ 워킹데드 시즌9 3화. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕີລາຄາຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ດ້ານດີ,ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງິນຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃນການກຳນົດກິດຈະກຳ,  ແຜນຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບປີ 2020 ແລະ ວາງມາດຕະການທີ່ຮັດກຸມ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃໝ່ ຕາມຈຸດປະສົງ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນການກະກຽມໂຄງການ ໃໝ່ ໃນສຸມປີ 2021-2025ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກສາກົນ ເປັນຕົ້ນ: ຈາກກອງທຶນສີ່ງແວດລ້ອມໂລກ( GEF), ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດ ປີ 2030 ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ Download large iPhone attachments.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ລະດົມ ແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ  ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ໃນສຸມປີ 2021-2025 Star Forge.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X