ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ແຈ້ງການ ວັນພັກ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2017

ໃນນາມຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແຈ້ງ ມາຍັງທຸກທ່ານຊາບກ່ຽວກັບ ວັນພັກ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2017 ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍ 2ວັນທີ່ຖືກວັນ ເສົາ ແລະ ອາທິດ.
ຂໍໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດ ຕາມການແຈ້ງການຂອງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ເຊິ່ງ ກຳນົດວັນພັກ ແລະ ວັນພັກຊົດເຊີຍ ພ້ອມ ກັບ ລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ລະບຽບການຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່.

Download Attach file:

N17_430 Notice Lao New year 2017

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X