ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

  • ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ( 8 ໂຄງການ )

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊຸດໃໝ່)

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊຸດໃໝ່) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກປສ, […]

Read more

ເຄືອຂ່າຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ (ລາວເວັນ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2

ວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ພລາຊາ ເຄືອຂ່າຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ […]

Read more

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

Read more

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ

Staff Retreat

On the year 2016, EPF had a staff retreat for […]

Read more
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X