ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXX

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXX

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXX ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024  ເວລາ 08:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ ທ່ານ ນ. ບົວຄຳ ສຸລິວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິຊາການ...
ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໃນວັນທີ 3 ຫາ 5 ມິຖຸນາ 2024 ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ໄລຍະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປີ 2021-2024) ກ່ອນໂຄງການຈະຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ...
ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ *************************************************** ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2024 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ...
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງມົນລະຜິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (PWMP)

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງມົນລະຜິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (PWMP)

ວັນທິ່ 20 ກຸມພາ 2024 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງມົນລະຜິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (PWMP) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວຄຳ ສຸລິວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ...
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2024 ຂອງຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2024 ຂອງຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2024 ຂອງຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວຄຳ ສຸລິວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຫກປສ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ, ນຳສະເໜີຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ 2024 ຂອງ ຫກປສ,...
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ອນລົງເກັບກໍ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ອນລົງເກັບກໍ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ອນລົງເກັບກໍ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023, ທີ່ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ...