ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ອນລົງເກັບກໍ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ອນລົງເກັບກໍ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ອນລົງເກັບກໍ້າຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023, ທີ່ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ...
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄູ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄູ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄູ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24-26 ມັງກອນ 2024 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄຸ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄູ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ນາງ...
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ XI

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ XI

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ XI ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກປສ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປັກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ລັດຖະມົນຕີ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແນະນຳນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນພາຍໃນຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ທາງອອນລາຍ ) ໃນວັນທີ 21 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂໍຮຽນເຊີນ:​ ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າ ກະຊວງ, ອົງການ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ *************************************************** ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະໜອງທຶນພາຍໃນຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ....
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ຂອງທຶກປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ່ 29

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ຂອງທຶກປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ່ 29

ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2023  ເວລາ 08:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ ທ່ານ ນ. ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ...
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື  ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ

  ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023,​ ທີ່ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,​ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື  ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານໃນເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວຽງພອນ ເມືອງຈະເລີນ...