021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນພາຍໃນ ກປສ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ພະແນກກະສິກຳ […]

ພີທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມປຸກຈິດສໍານຶກ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ************************************* ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 […]

ກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສິນໂຄງການ ພຊສ ແຂວງ ວຈ ຫຼພບ ຊຂ ຫພ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27 ເມສາ – 4 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ປອ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການກວດນັບຊັບສິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດນັບຊັບສິນ […]

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, […]

X