ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ 6 ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ 6 ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2017 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະ ສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຕ່າງໆອ້ອມ​ຂ້າງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 43 ທ່ານ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​​ເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ) ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 6 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:

  1. ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸ່ມຊົນ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
  2. ໂຄງການຄູ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນໍ້າມ່ວນ-ນໍ້າຍ້ວງ ເຂດຍອດນໍ້າມ່ວນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
  3. ໂຄງການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ດົງນາຕາດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  4. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
  5. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນຍອດນໍ້າງຽບ ແຂວງຊຽງຂວາງ
  6. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄມ້ໂລງເລ່ງ ຮັກສາຍອດນໍ້າທີ່ໄຫຼລົງສູ່ອ່າງນໍ້າງຽບ 1 ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ງົບປະມານຂອງ 6 ໂຄງການລວມທັງໝົດແມ່ນ 1,799,828 ໂດລາສະຫາລັດ ຫຼື ປະມານ 14,568,606,800 ກີບ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ນມແຂງໃຫ້ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ລວມໄປເຖິງການຄຸ້ມຄອງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ທັງ 6 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

 

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ I (ສະໄໝທີ II) ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2017

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ I (ສະໄໝທີ II) ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພ້ອມດ້ວຍຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທີ່ເປັນຄະນະກໍາມະການ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນຄະນະກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ສັງເກດການຈາກກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກອງເລຂາ ລວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງກໍາມະການສໍາຮອງ, ລາຍງານສະພາບການເກັບກໍາລາຍຮັບຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່), ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປີ 2017, ພິຈາລະນາຜ່ານບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຂໍນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສ ປປ ລາວ ໄລະຍະ 2 (ຄສລ 2) ມີທັງໝົດ 6 ໂຄງການ.

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ 7 ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ 7 ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະ ສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງໝົດປະມານ 47 ທ່ານ.
ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 7 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບການປ້ອງກັນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວງ, ຫລວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ງົບປະມານຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແມ່ນ 150,000 ໂດລາສະຫາລັດ ລວມທັງໝົດແມ່ນ 1,050,000 ໂດລາສະຫາລັດ ຫຼື ປະມານ 8,505,000,000 ກີບ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ນມແຂງໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດລະບຽບການປ້ອງກັນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ.
ທັງ 7 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ອີງຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ເຍືອງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນຈະຕອບສະໜອງຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2 ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ບັນດາກົມກອງທະຫານແຂວງພາກເໜືອ ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 17 ມີນາ ປີ 2017 ຕອນເຊົ້າ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ພັ.ອ ສຸລິວັນ ແສງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ເປັນປະທານ,ສະຫາຍ ພັ.ອ ບຸນຊູ ດວງຄຳມີ ຫົວໜ້າການເມືອງ ກອງບັນຊາການແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ຈັນທະລັງສີ ຜົນນະຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຊຍງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ກອງພົນທີ2, ກອງພົນທີ3, ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງນາຍສິບເລກI, ໂຮງງານປະສານເຫຼົ່າ, ໂຮງໝໍ101 ແລະ ໂຮງໝໍ107 ພ້ອມຄະນະ ລວມມີ17 ຫົວໜ່ວຍ 125 ສະຫາຍເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນເຕັມ.
ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນແມ່ນເພື່ອ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມການທະຫານປີ 2013, ແຜນດຳເນີນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 5ປີ ຄັ້ງທີ II ປີ 2016-2020. ໃນກອງປະຊຸມດໍາເນີນເຜີຍແຜ່ໂດຍ ສະຫາຍ ພັ.ທ ຄໍາໄຊ ສະນີແກ້ວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງກົມ ວິທະຍາສາດປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິຊາການ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກົມກອງຮາກຖານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ.
ຈາກນັ້ນບັນດາກອງບັນຊາການ, ກອງພົນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະກົມກອງ ແລະ ມີການສະເໜີແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການຕ່າງໆ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແນໃສ່ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກສະຫາຍ ພັ.ອ ສຸລິວັນ ແສງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ທັງເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ແຕ່ລະກົມກອງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວາມສາມາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມດີຂຶ້ນ, ປັບປຸງກໍ່ສ້າງກຳລັງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈົ່ງພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດເອົາປະສົບການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນຮອນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມອບປ້າຍຄຳຂວັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຜ່ນພັບ, ປຶ້ມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປຶ້ມ ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມກອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອນຳກັບໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກົມກອງຂອງຕົນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງເວລາ 16:00 ໂດຍແມ່ນ ສະຫາຍ ພັ.ອ ສຸລິວັນ ແສງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ.

ຮູບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມ


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກົມກອງທະຫານຢູ່ພາກກາງ (ແຂວງວຽງຈັນ),

ວັນທີ 16ມິຖຸນາ 2017 ນີ້ ກົມວິທະຍາສາດ-ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກົມກອງທະຫານພາກກາງ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະໂມສອນກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ພັ.ອ ສຸລິວັນ ແສງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມວິທະຍາສາດ-ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ ໂດຍເປັນກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ພົ.ວ ສີດາລໍ່ ຈົງເຕັງເຈຍຊ່າ ຄະນະກໍາມະການປະຈຳພັກແຂວງ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ບຸນຮຽງ ໄຊຍະແສງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ມາຈາກກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງ 11 ເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງວຽງຈັນ, ກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນຫຼວງ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ປະຫວັດສາດ ວິທະ ຍາຄານປ້ອງກັນຊາດໄກສອນພົມວິຫານ, ວິທະຍາຄານພະລາທິການກອງທັບ, ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານ, ວິທະຍາຄານກົມມະດຳ, ວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ, ກອງພົນທະຫານຮາບທີ1, ກອງພັນໃຫ່ຍ 643, ກອງພັນ ໃຫ່ຍ 642, ສະຖາບັນກັນພະຍາດກອງທັບ, ກົມອຸດສາຫະກຳ, ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ, ໂຮງໝໍ 103, ໂຮງງານອໍໍ 410, ໂຮງງານເກີບທັນວາ ລວມມີ 28 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ລວມທັງໝົດ 151 ສະຫາຍ.
ກອປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຟັງການເຊື່ອມຊຶມ ເນື້ອໃນ ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ການທະຫານ ປີ 2013 ເຊິ່ງມີ 7 ພາກ, 9ໝວດ, 66 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ບັນດາກິດຈະກຳ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນກອງທັບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ຈາກ ສະຫາຍ ພັ.ທ ຄຳໄຊ ຊະນີແກ້ວຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນຳໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນຫົວໜ່ວຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກົມກອງຂອງຕົນ. ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະກົມກອງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານນັກຮົບພາຍໃນກົມກອງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ປາສະຈາກສານພິດ, ສານເຄມີ ແລະ ກິ່ນເໝັນຈາກການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສ້າງຄ້າຍຄູສີຂຽວ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຂດກົມກອງ, ເຂດຍຸດທະສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຂດໃກ້ຄຽງຈາກທີ່ເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ພ້ອມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ.

ຫນັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາເຄື່ອງໄອທີ ແລະ ອຸປະກອນພາກສະໜາມ

 

ຫນັງ­ສື​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ­ມູນ​ສົມ​ທຽບ​ລາ­ຄາ

ເຖີງ: ບໍລິສັດ/ຮ້ານ
ວັນ​ທີ: 06​ ມິຖຸນາ 2017

 

  1. ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ກ​ປ​ສ) ໄດ້​ຮັບ​ທຶນຊ່ວຍ­ເຫລືອ​ຈາ​ກ ​ທະ​ນະ​ຄານ​ໂລກ ປະ​ຈຳສົ​ກ​ປີ​ງົບ​ປະ​ມານ 2017 ເພື່ອຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂຄງ​ການ​ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ຄ​ສລ2) ແລະ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ ເພື່ອດຳ­ເນີນ​ການ​ປະ­ມູນ​ຈັດ​ຊື້ ເຄື່ອງອຸປະກອນພາກສະໜາມ ແລະເຄື່ອງ ໄອທີ ເພືອປະ​ກອບ​ໃຫ້​ໂຄງ​ການຍ​ອ່ຍ​ປະ​ຈຳຂະແໜງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ປ່າ​ໄມ້ປະຈຳແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ (ພະແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແຂວງ) ດ້ວຍ​ການ​ສະເຫ​ນີ​ໃຫ້​ຍື່ນ​ການສົມ​ທຽບ​ລາ​ຄາ.
  2. ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຂໍ​ເຊີນ​ບໍ­ລິ­ສັດທີ່ສົນໃຈ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​​ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ຊອງ​ສົມ​ທຽບ​ລາ­ຄາ ສຳ­ລັບການສະໜອງ ເຄື່ອງອຸປະກອນພາກສະໜາມ ແລະເຄື່ອງໄອທີ (ໄລ­ຍະ​ເວ­ລາ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ແມ່ນ30 ວັນ​ພາຍ​ຫລັງ​ເຊັນສັນຍາ)
  3. ການ​ປະ­ມູນ​ນີ້ ຈະດຳ­ເນີນຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະ­ມູນ​ສົມ​ທຽບ​ລາ­ຄາ ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ດຳ­ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການປະ­ມູນ​ຈັດ​ຊື້ ສິນ­ຄ້າ, ການ​ກໍ່­ສ້າງ ສ້ອມ­ແປງ ແລະ​ການ​ບໍ­ລິ­ການ ດ້ວຍ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ, ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 03/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ​ລະ­ບຽບ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິບັດດຳລັດ, ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 063/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 12 ມີ­ນາ 2004 ແລະ ລະບຽບ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ດຳ­ລັດ, ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 063/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ​ສະ­ບັບ​ດັດ­ແກ້​ເລກ​ທີ 0861/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05 ພຶດສະ­ພາ 2009.
  4. ພົວພັນເອົາເອກະສານ ທີ່ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊອງ​ສະ­ເຫນີ­ລາ­ຄາ ຈະ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ກ່ອນ 14 : 00 ໂມງ ສຳລັບເຄື່ອງພາກສະໜາມ ແລະ 15:00 ໂມງ ສຳລັບເຄື່ອງໄອທີ ຂອງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຊັ້ນ 2 ຕຶກ 100, ຫ້ອງວ່າ​ການ​ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ, ຕູ້ ປ. : 7647, ໂທລະ​ສັບ: 021 252 739 ແຟັກ: 021 252 741. ­ຊອງປະມູນທີ່ສົ່ງຊ້າກ່ອນກໍານົດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາ ແລະ ຈະຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບໍ່ມີການເປີດຊອງ. ການເປີດຊອງແມ່ນຈະເປີດໂດຍຊ້ອງຫນ້າຄະນະກໍາມະການຈັດຊື້ ແລະ ຕົວແທນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມນໍາ.

ດາວໂຫຼດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

RFQ-field-Equipment-HP+LPB (080617)

RFQ-IT-Equip-HP+LPB (080617)

ຫນັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ​ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຂອງ ຫ້ອງ​ການກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເພື່ອຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ​ໃນ​ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ນິຕິ​ກຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີ​ຈຸດປະ​ສົງນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ ດຳ­ເນີນ​ການ​ປະ­ມູນ​ຈັດ​ຊື້ ພາຫະນະ(ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່), ອຸປະກອນໄອທີ, ເຟີ​ນິ​ເຈີ້​ຫ້ອງ​ການ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ດ້ວຍ​ການ​ສະເຫ​ນີ​ໃຫ້​ຍື່ນ​ການສົມ​ທຽບ​ລາ​ຄາ.

 ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ

DESIA_G01&02_Vehicle 4WD and Motocycle

DESIA_G03&G05_IT equipment and Furniture  

DESIA_G04_Monitoring equipment        

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

ທ. ພູວອນ ແກ້ວມະນີ

ໂທລະສັບ: 020 54441222 ຫຼື 020 22004775

Lao Wildlife Enforcement Network (Lao-WEN) Consultation and Lessons Exchange Workshop

May 12, 2017 Lao-WEN held its second consultation meeting in Vientiane Plaza hotel, Vientiane Capital. The meeting was co-chaired by Mr. Khamphout Phandanouvong, Director General of Forestry Inspection (DOFI), who is also a chairman for Lao-WEN, and Ms. Bounphama Phothisan, Deputy Executive Director of the Environment Protection Fund (EPF). Three month progress, achievements, challenges were presented by enforcement agencies. The projects have been funded under the Second Lao Environment and Social Project (LENS2). Furthermore, all agencies also went through their 2017 work plans. A number of challenges in implementing law enforcement activities were raised and widely discussed for seeking ways to  address the challenges. This joint effort is to ensure high effectiveness of combating illegal wildlife trade and trafficking. There are 36 participants, of which 6 are female representing the following Departments and Divisions; namely, Department of Forest Inspection, four Provincial Offices of Forest Inspection (Vientiane Capital, Khammouan, Bolikhamxay and Huaphanh), Department of Combating Natural Resources and Environmental Crime (DCNEC), Department of Customs, Department of Public Relations (PMO). Other concerned enforcement projects were also invited and presented their key activities to this workshop such as SUFORD-SU, ICBF, CliPAD, WWF and WCS.

 

Environment Protection Fund new Board of Directors (BOD) First Round Meeting

In the afternoon of the 19 May 2017 the Environment Protection Fund (EPF) new Board of Director’s meeting was held for the first time at EPF meeting room, old Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) Building. The meeting was chaired by H.E Mr. Sommat Polsena, Minister of Natural Resources and Environment (MoNRE), who is also a chairman of EPF Board of Directors (BoD). Vice Minister of Finance, Vice Chairman of EPF BoD also attended and other members were in the meeting as observers.

This meeting was significant for EPF’s projecct implementation as it links to EPF objectives in achieving indicators for LENS2. In the meeting, there were series of reports being presented (aimed at obtaining BoD approvals) including EPF bylaws – a legal tool aiming at put the new EPF decree into enforcement, project implementation prgoress and other neccesary documents such as the 2015-2016 annual report, 2017 annual workplan (for approval), present new EPF BoDs Organizational Structure as well as to pass through other EPF issues such as interal and external audit reports, Aid Memoir of midterm review of Lao Environment and Social Project Phase 2(LENs2) by the World Bank. Regular EPF BoD meeting is scheduled twice a year while irregular meeting can be held per request.

X