info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ຫນັງ ສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະ ມູນສົມທຽບລາຄາ

ຫນັງ­ສື​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ­ມູນ​ສົມ​ທຽບ​ລາ­ຄາ

 ​ຫ້ອງ​ການກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຫກ​ປ​ສ) ໄດ້​ຮັບ​ອະ­ນຸ­ມັດ​ງົບປະມານ­ຈຳ​ສົກ​ປີ 2017 ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ໄລ​ຍະ 2. ກ​ປ​ສ ມີ​ຄວາມ​ປະ​ສົງ ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ ດຳ­ເນີນ​ການ​ປະ­ມູນ​ຈັດ​ຊື້ ອຸ​ປະ​ກອນ​ໄອ​ທີ ແລະ ບໍລິການທີ່ກ່ຽວພັນ ດ້ວຍ​ການ​ສະເຫ​ນີ​ໃຫ້​ຍື່ນ​ການສົມ​ທຽບ​ລາ​ຄາ.

ລ/ດ ຊື່​ຂອງ​ສິນ­ຄ້າ ແລະ ລາຍ​ລະອຽດ​ ຂອງ​ສິນ­ຄ້າ ຫົວຫນ່ວຍ ຈຳ­ນວນ
1 Laptop ຊຸດ 5
2 LCD projector ຊຸດ 2
3 Black and white Printer ຊຸດ 1
4 Digital conference system ຊຸດ 1
5 Motorized projection screen ຊຸດ 1
  1. 2. ​ຫ້ອງ​ການກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຂໍ​ເຊີນ​ ບໍ­ລິ­ສັດ ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ຊອງ​ສົມ​ທຽບ​ລາ­ຄາ ສຳລັບການສະ​ໜອງ ອຸ​ປະ​ກອນ​ໄອ​ທີ ແລະ ບໍລິການທີ່ກ່ຽວພັນ, ໄລ­ຍະ​ເວ­ລາ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ແມ່ນ 30 ວັນ​.
  2. 3. ການ​ປະ­ມູນ​ນີ້ ຈະດຳ­ເນີນຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະ­ມູນ​ສົມ​ທຽບ​ລາ­ຄາ ທີ່​ໄດ້​ກຳ​​ນົດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ດຳ­ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການປະ­ມູນ​ຈັດ​ຊື້ສິນ­ຄ້າ, ການ​ກໍ່­ສ້າງສ້ອມ­ແປງ ແລະ ​ການ​ບໍ­ລິ­ການ ດ້ວຍ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ, ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 03/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 9 ມັງ­ກອນ 2004 ແລະ ​ລະ­ບຽບ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິບັດ ດຳລັດ, ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 063/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 12 ມີ­ນາ 2004 ແລະ ລະບຽບ​ການ­ຈັດ­ຕັ້ງ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ດຳ­ລັດ, ສະ­ບັບ​ເລກ​ທີ 063/ກງ,ລົງ​ວັນ​ທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ​ ສະ­ບັບ​ດັດ­ແກ້​ເລກ​ທີ 0861/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05 ພຶດດສະ­ພາ 2009.
  3. 4. ບໍລິສັດ ທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິເຫມາະສົມ ສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການເອກະສານ­ປະມູນ­ຄົບຊຸດ ສາມາດຕິດຕໍ່ ພົວພັນ­ໄດ້ ໂດຍຍື່ນຫນັງສືສະເຫ­ນີຫາ ຫ້ອງ​ການກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ, ເລີ້ມແຕ່ວັນ­ທີ 2 ມີ​ນາ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.
  4. 5. ຊອງ​ສະ­ເຫນີ­ລາ­ຄາ ຈະ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ກ່ອນ ເວ​ລາ 10:00 ໂມງ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 16 ມີນາ 2017 ຢູ່​ທີ່ຫ້ອງ​ການ ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ເຂດ​ນາ​ໄຮ່​ດຽວ​, ຕຶກ ກ​ຊ​ສ 100, ຊັ້ນ 2, ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ໂທ : 021 252 739, ແຟກ: 021 252 741.

Download Document:  G03.2_IT equipment

X