021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ຫ້ອງການ ກປສ ຮ່ວມກັນອອກແຮງງານ ແລະ ອະນາໄມຕາມເສັນທາງຕັດໃໝ່ ໜອງບຶກ-ໜອງບົວທອງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2020 ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໄດ້ຮ່ວມກັນອອກແຮງງານຕັດຫຍ້າ ແລະ ອະນາໄມຕາມເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ໜອງບຶກ-ໜອງບົວທອງ ແຕ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຮອດສາມແຍກໄຟແດງໜອງບົວທອງ ( ຕາມຫຼັກເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບພິຊອບ ແລະ ຫ້ອງການໄດ້ກຳນົດໃຫ້ )

X