021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ( […]

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ຄັ້ງວັນທີ 18-01-2016

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໂດຍຜ່ານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມສາມາດ […]

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 ໃຫ້ແກ່ 4 ໂຄງການ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໂດຍຜ່ານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໃຫ້ແກ່ 4 […]

ກອງປະຊຸມ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2016 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະຈໍາປີ 2016 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ […]

ພິທີມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ມີຖຸນາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ສຸກກະຕາ ວິຈິດ ຜູ້ອໍານວຍການ […]

X