info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 ໂຄງການ

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນກຳມະບານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນກໍາມະບານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ່ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກຊສ ໃນທາມກາງບັນຍາກາດ ທີ່ທົ່ວພັກ, […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງທົ່ວກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) […]

ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ່າໄມ້

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (CliPAD)” […]

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການສຶກສາຢາຂ້າຫຍ້າ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການສຶກສາຢາຂ້າຫຍ້າ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ ທີ່ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຣີສອດ ນາປ່າກວາງ, ເມືອງ […]

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2020 ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ​ແລະການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ​ໃຫ້ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ​ແລະການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ​ແລະການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ […]

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27 – 29 ພຶດ​ສ​ະ​ພາ 2020 ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ […]

X