info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ຫ້ອງການ ກປສ ຮ່ວມກັນອອກແຮງງານ ແລະ ອະນາໄມຕາມເສັນທາງຕັດໃໝ່ ໜອງບຶກ-ໜອງບົວທອງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2020 ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໄດ້ຮ່ວມກັນອອກແຮງງານຕັດຫຍ້າ ແລະ […]

ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະມາຊິກພັກ ຂອງໜ່ວຍພັກພະແນກບັນຊີ

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກພັກ ຂອງໜ່ວຍພັກ ພະແນກບັນຊີ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2020, ມີສະມາຊິກພັກຂອງໜ່ວຍພັກພະແນກບັນຊີ ເຂົ້າຮ່ວມທຸກສະຫາຍ ຈຳນວນ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ 6 ສະຫາຍ, […]

ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ວັນອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2020 ແມ່ນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ສັດນ້ຳ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມ ທຸລະກິດພະລັງານ […]

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 ໂຄງການ

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນກຳມະບານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນກໍາມະບານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ່ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກຊສ ໃນທາມກາງບັນຍາກາດ ທີ່ທົ່ວພັກ, […]

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງທົ່ວກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) […]

ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ່າໄມ້

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (CliPAD)” […]

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການສຶກສາຢາຂ້າຫຍ້າ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການສຶກສາຢາຂ້າຫຍ້າ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ ທີ່ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຣີສອດ ນາປ່າກວາງ, ເມືອງ […]

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2020 ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ​ແລະການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ​ໃຫ້ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ​ແລະການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ​ແລະການ​ປົກຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ […]

X